Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de website van The Clubhouse en geldt voor bezoekers of gebruikers van deze website.  

The Clubhouse kan persoonsgegevens verwerken, The Clubhouse zal hiervoor worden aangemerkt als verantwoordelijke zoals is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven, of een verzameling van gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon of een persoon herleidbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer zijn.

Gegevensverwerking

Bezoek website

The Clubhouse verwerkt uw persoonsgegevens als u deze via de website actief opgeeft, zoals wanneer u uw e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen, of als u een online contactformulier invult. Deze gegevens worden gebruikt om vragen en verzoeken te kunnen opvolgen en af te ronden. Verder worden van alle websitebezoekers gegevens verzameld omtrent het surfgedrag binnen de website. Deze informatie kan uit het volgende bestaan: IP-adres, browserspecificaties, gegevens over uw surf- en klikgedrag op de website zoals de datum, tijd en duur van uw websitebezoek, hoe u tot de website bent gekomen (direct, via een link of zoekmachine), uw bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke.

Dit gebeurt voornamelijk met cookies, waarover u aanvullende informatie kunt vinden in het hoofdstuk over cookies.
The Clubhouse kan dergelijke gegevens van websitebezoekers verwerken om haar website te optimaliseren, om relevante content aan te kunnen bieden aan gebruikers, om informatie te verkrijgen omtrent noodzakelijke of overbodige content, om misbruik van de website te voorkomen of mogelijk om een claim of geschil te beslechten.

Bewaren en Ontvangers

The Clubhouse bewaart de verwerkte persoonsgegevens voor zo lang als dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat de betrokkene gebruik maakt van de diensten van The Clubhouse en de verwerkte gegevens noodzakelijk zijn voor deze diensten. Indien een doeleinde van gegevensverwerking is afgerond zal The Clubhouse nagaan of zij verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren krachtens een wettelijke verplichting of om een claim of geschil te beslechten. Voorbeeld, The Clubhouse bewaart de (persoons)gegevens gedurende een termijn van zeven jaar indien deze (persoons)gegevens gerelateerd zijn aan diens financiële administratie.

Derde partijen

The Clubhouse maakt gebruik van enkele derde partijen om haar dienstverlening te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om de website te kunnen hosten en om de binnen de website verzamelde gegevens te kunnen verwerken. Met deze partijen sluit The Clubhouse een verwerkersovereenkomst indien dit vereist is. Verder kan The Clubhouse uw persoonsgegevens aan derden bekendmaken (a) indien u daartoe toestemming voor heeft gegeven; of in het geval dat zij zich hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website, eigendom of diensten. De door The Clubhouse verzamelde gegevens worden bewaard binnen de EEZ.

Rechten van Betrokkenen

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de toestemming die werd gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens, in te trekken. Zodoende zijn personen in staat om zich af te melden voor de nieuwsbrieven door gebruik te maken van de link die in de nieuwsbrief staat vermeld.

Betrokkenen hebben het recht op informatie over en het recht op toegang tot de persoonsgegevens die door The Clubhouse worden verwerkt. Daarnaast hebben zij recht op het beperken van de verwerking van hun persoonsgegevens en recht op het laten verwijderen van hun persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen daarnaar vragen middels een e-mail naar hallo@the-clubhouse.nl The Clubhouse zal binnen de wettelijke termijn van één maand op deze verzoeken reageren. Indien er sprake is van een verzoek tot verwijdering of beperking van de persoonsgegevens zal The Clubhouse nagaan of er sprake is van een wettelijke grond waarop The Clubhouse gerechtigd is om de persoonsgegevens en dus het uitvoeren van een dergelijk verzoek te kunnen verhinderen.

Vragen

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

The Clubhouse
Daniel Goedkoopstraat 8
1096 BD Amsterdam

T: +31646221602

Email: hallo@the-clubhouse.nl

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google